Oznake: žene

udruge po županijama

Čime se bavi 51.551 udruga osnovana u RH

Znate li da je u Gradu Zagrebu osnovano 12.210 udruga, svaka četvrta u Republici Hrvatskoj? Čime se bave, koji su bili motivi za osnivanje udruga, štite li interese građana, kome i čemu služe? Brojka...

Europski parlament

Zemlje u kojima izabiru žene

Malo tko je ovih dana propustio istaći kako se u Europskoj uniji nastoji postići ravnopravnost među spolovima – poljski premijer Donald Tusk izabran je za predsjednika Europskog vijeća, a talijanska ministrica vanjskih poslova Federica Mogherini...

ruža (foto: J. Kovačević)

Edukacija o online marketingu za poduzetnice

Na internetu se dobro zabavljamo, ali internet može također unaprijediti poduzetnički pothvat. Kako, tema je edukacije za poduzetnice koju organizira Business Advisory Services (BAS) Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Kroz dva modula tTreninzima...

kolač od batata (photo: MorgueFile)

Jačanje ženskog poduzetništva kroz proizvodnju batata

Žene s područja Virovitičko-podravske županije još se mogu uključiti u IPA projekt  SWEET – Strengthening woman’s entrepreneurship (Jačanje ženskog poduzetništva) koji je započeo u lipnju. Za njegovu provedbu europska unija je osigurala 135.105 eura. Planirano je...