Oznake: udruga

udruge po županijama

Čime se bavi 51.551 udruga osnovana u RH

Znate li da je u Gradu Zagrebu osnovano 12.210 udruga, svaka četvrta u Republici Hrvatskoj? Čime se bave, koji su bili motivi za osnivanje udruga, štite li interese građana, kome i čemu služe? Brojka...

sandolina (foto: J. Kovačević)

Odnosi s javnošću za organizacije civilnoga društva

Odnosi s javnošću su bitni za svaku organizaciju civilnoga društva pa je u okviru partnerskog projekta Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta – MRRAK organizirana besplatna radionica. Cilj je povećati znanja i vještina predstavnika udruga...

ruže (foto: J. Kovačević)

Besplatna edukacija o javnoj nabavi za korisnike EU fondova

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA organizira besplatnu edukaciju o javnoj nabavi u kontekstu korištenja financijskih sredstava Europske unije. Mnogim provoditeljima projekata upravo taj dio stvara najviše poteškoća pa bi edukacija bi trebala pripomoći boljoj...