Opasni izvori ionizirajućeg zračenja

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost objavio je popis lokacija na kojima se u Republici Hrvatskoj provode djelatnosti s opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja*. Popis je dostavljen jedinicama lokalne područne, odnosno regionalne samouprave kako bi se osigurala pripravnost za moguće izvanredne događaje.

Opasni radioaktivni izvori 1., 2. ili 3. kategorije određeni su Pravilnikom o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela. Opasni su i zatvoreni radioaktivni izvori 4. kategorije koji se koriste u industrijskoj radiografiji, geološkim istraživanjima, na bušotinama, na jaružalima, pokretnim trakama te razinomjerima te također prenosivi zatvoreni radioaktivni izvori za mjerenje debljine, gustoće i vlage, zatim radioaktivni izvori koji se koriste u radioterapiji i nuklearnoj medicini te znanstveno istraživačkom radu.

Objavljeni popis sadrži podatke o nositeljima odobrenja za korištenje opasnih izvora, broj opasnih izvora određenih kategorija na pojedinoj lokaciji kao i adrese na kojima se nalaze.

________

*Ionizirajuće zračenje je elektromagnetsko i čestično zračenje čijim prolazom u tvari izravno ili neizravno nastaju parovi pozitivno i negativno nabijenih čestica – iona. Ionizirajuća zračenja susreću se, između ostalog, u zdravstvu kod rengenskih snimanja, terapija zračenjem, u nuklearnoj medicini. Izloženost visokim dozama može izazvati akutnu radijacijsku bolest, dok trajnije izlaganje može izazvati rak, leukemiju, kataraktu, oštećenje kože i dr.

Radioaktivni materijali obično emitiraju alfa čestice, beta čestice ili gama zrake. Alfa i beta čestice mogu zaustaviti listom papira ili tankom čeličnom pločom, ali ako dođu u ljudsko tijelo mogu izazvati oštećenja. Gama zrake uzrokuju opekline, karcinom i genetske mutacije.