Aarhus – Europska prijestolnica kulture 2017. godine

Danski grad Aarhus preporučen je za europsku prijestolnicu kulture za 2017. godinu.  Do sada smo ga mogli doživjeti kao grad otvorenih prostora, tolerantnog prema biciklistima, grad mladih, grad okrenut moru ne samo u gospodarskom, turističkom ili sportskom pogledu, nego i kada je riječ o umjetnosti.

Titula Europske prijestolnice kulture svakako će biti još bolja prilika da Aarhus bolje upoznamo. Drugi grad koji će ponijeti titulu bit će poznat sredinom rujna, a bira se između  ciparske Nicosie i Paphosa.

Aarhus je grad biciklista

Hrvatska će, uz uvjet da uđe u Europsku uniju imati mogućnost predložiti svoj grad  kulture za 2020. godinu jer je popis zemalja domaćina titule do 2019 propisan odlukom Europskog parlamenta i Vijeća ministara još 2006. godini.  Sredinom srpnja Komisija je predložila države za Europsku prijestolnicu kulture nakon 2019 (IP/12/815).

Gradovi koji se natječu za laskavu titulu procjenjuju se na temelju kriterija Europskog parlamenta i Vijeća ministara. Tako i Hrvatska treba pripremiti kulturni program s jakom europskom dimenzijom, poticati sudjelovanje građana, šire okoline, suradnju s kulturnim djelatnicima iz drugih zemalja.  Europska dimenzija mora doći do izražaja u odabranim temama i načinu organizacije događaja, a program isto tako mora imati trajan utjecaj i pridonijeti dugoročnom kulturnom i društvenom razvoju grada.

Što može očekivati Hrvatska? Proces odabira Europske prijestolnice kulture počinje s pred-fazom nakon što je sačinjen početni uži izbor gradova. Konačan odabir je devet mjeseci kasnije. Biraju se dva grada, jedan po državi, a potom službenu potvrdu izbora daje Vijeća ministara.

Neovisna selekcijska komisija koja daje preporuku sastoji se od 13 članova – sedam imenuju europske institucije, a šest države članice.

Imenovani u europskim institucijama

Europska komisija: Sir Jeremy Isaacs (Velika Britanija) televizijski izvršni direktor i bivši direktor Royal Opera House, Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Austrija), generalni direktor za Graz 2003, koji je realizirao brojne  europske projekte.

Vijeće: Erna Hennicot-Schoepges (Luksemburg), bivši član Europskog parlamenta, Vijeća Europe skupštine i Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS), a trenutno je na čelu različitih nacionalnih i međunarodnih kulturnih organizacija; Constantin Chiriac (Rumunjska), potpredsjednik Sibiu 2007 i trenutno direktor nacionalne kazališne Radu Stanca.

Europski parlament: Jordi Pardo (Španjolska), odgovoran za međunarodne kulturne projekte; Steve Green (Velika Britanija), istraživač kulturnih politika.

Odbora regija: Elisabeth Vitouch (Austrija), predstavlja Komisiju za kulturu i obrazovanje u Odboru regija, članica je gradske uprave Grada Beča.

Dobrodošli u Aarhus

Nakon Guimarães (Portugal) i Maribora (Slovenija) ove godine, prijestolnice kulture bit će  Marseille (Francuska) and Košice (Slovačka) u 2013.; Umeå (Švedska) and Riga (Latvija) u 2014., Mons (Belgija) and Plzen (Češka) u 2015. godine te Wroclaw (Poljska)  Donastia-San Sebastián (Španjolska) u 2016.

Poznato je i da će 2018. godine domaćini biti Nizozemska i Malta, a 2019. Italija i Bugarska.

Odluku o novom ciklusu Europski parlament i Vijeće Europske unije donijet će 2013. godine. U prijedlogu je naglašeno kako bi se trebalo nastaviti s praksom dodjeljivanja naslova rotacijom među državama članicama. Tako bi Hrvatska mogla biti prva u sljedećem nizu od 2020 do 2033. godine . Nakon što se odredi godina u kojoj će država imati Europsku prijestolnicu kulture, šest godina unaprijed raspisuje se natječaj na nacionalnoj razini, na koji se prijavljuju zainteresirani gradovi. Dakle, Hrvatska bi natječaj mogla raspisati 2014. godine. Zatim vijeće sastavljeno od sedam stručnjaka iz EU-a i šest lokalnih stručnjaka odlučuje o gradu koji će ponijeti titulu.

Od 1985. godine Europskom prijestolnicom kulture proglašeno je 46 gradova.

Možda vam se svidi