Najbolji sustavi javne potpore za poticanje i davanje savjeta studentima visokih učilišta o mogućnostima za studiranje ili obuku u inozemstvu su u Njemačkoj, Belgiji, Španjolskoj, Francuskoj i Italiji, prema prvim rezultatima mjerenja EU Mobility Scoreboard. Mjerenja su provedena zato što je Europska komisija pozvala države članica da se uklone prepreke za učenje i usavršavanje u inozemstvu kako bi mladi stekli vještine i iskustava kojima će povećati svoju zapošljivost.

Androulla Vassiliou, europska povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, rekla je: “Studiranje i usavršavanje u inozemstvu je odličan način za stjecanje vrijednih vještina i iskustva, zbog čega je EU znatno povećala sredstva za mobilnost u okviru novog Erasmus+ programa. Mobility Scoreboard omogućuje nam da vidimo po prvi puta koliko zemlje stvaraju pozitivno okruženje za bolju mobilnost studenata – a gdje se može učiniti više.”

Mobility Scoreboard fokusira se na pet ključnih čimbenika koji utječu na motivaciju mladih i sposobnost za studij ili obuku u inozemstvu. Čimbenici značajno variraju između zemalja članica tako da nijedna nema visoki rezultat po svim kriterijima.

Ključni nalazi

  • Informacije i upute o mogućnostima mobilnosti najopsežnije pruža: Njemačka, Belgija, Španjolska, Francuska i Italija. Najslabije su u Bugarskoj, Grčkoj, Sloveniji, Cipru.
  • Prenosivost studentske potpore što omogućuje studentima dobivanje javnih potpora i kredita u drugoj zemlji pod istim uvjetima kao i kada studiraju kuće omogućeni su u nizozemskom i njemačkom govornom području Belgije, na Cipru, u Luksemburgu, Sloveniji, Finskoj i Švedskoj. Nasuprot tome, sustavi financijskih potpora najrestriktivniji su u francuskom govornom dijelu Belgije, u Bugarskoj, Češkoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Litvi, Rumunjskoj i Slovačkoj.
  • Poznavanje stranih jezika posebno je važno za odlučivanje o studiranju u inozemstvu. U Cipru, Luksemburgu i njemačkom govornom području Belgije stavljaju najveći naglasak na učenje jezika u školama. Irska, zajedno s Velikom Britanijom i Škotskom nemaju obvezno učenje stranog jezika u školama.
  • Priznavanje studija u inozemstvu (primjena ECTS i dodatak diplomi ): Njemačka, Belgija i Španjolska uložiti znatne napore kako bi pratiti korištenje europskih alata koji pomažu studentima dobiti priznavanje studija u inozemstvu kroz prijenos bodovnog sustava (ECTS) i dodatak diplomi, ali većina zemalja daje premalu pozornost ovom problemu.
  • Podrška studentima iz ugroženih sredina: nizozemsko govornom područje Belgije, Njemačka, Italija i Austrije ističu se po dobro razvijenu financijsku potporu za studente iz ugroženih sredina koji žele studirati ili se obučavati u inozemstvu te sustavno prate socijalnu mobilnosti.

Ministarstvo znanosti (foto: J. Kovačević)