Hrvatski zavod za zapošljavanje prima sve više zahtjeva nezaposlenih koji žele koristiti poticaje za samozapošljavanje u tvrtki ili obrtu. U studenom prošle godine kriteriji su izmijenjeni i sada potpore mogu dodjeljivati i za osnivanje zajedničkog poslovnog subjekta (obrta ili trgovačkog društva) koji imaju do 4 suvlasnika. Svaki od suvlasnika predaje pojedinačni zahtjev s istim poslovnim planom i svaki za sebe preuzima ugovorne obaveze. Potpora se isplaćuje na žiro račun novoosnovane tvrtke ili obrta.

Omogućavanje udruživanja u poduzetničkom pothvatu je dobro došlo iz više razloga a jedan od ključnih je veća svota s kojom novoosnovano trgovačko društvo ili obrt raspolaže. Također, zadrugama koje osnuju korisnici sredstava za samozapošljavanje može se dodijeliti potpora za zapošljavanje upravitelja zadruge.

Velika je novost i što osobe koje se samozapošljavaju mogu birati žele li sufinanciranje prema vrsti djelatnosti (obrt ili trgovačko društvo) ili prema razini obrazovanja (SSS ili VŠS/VSS). Hrvatski zavod za zapošljavanje podmiruje 50 posto troška bruto plaće za sve skupine, a za osobe s invaliditetom 75 posto godišnjeg troška rada.

Tijekom 2012. godine ukupno je zaprimljeno 2.263 zahtjeva za samozapošljavanje od čega su za 938 osoba potpisani ugovori i isplaćena potpora za samozapošljavanje, 457 zahtjeva je negativno ocijenjeno i to uglavnom zbog neudovoljavanja propisanim kriterijima ili odustajanja. Preostali zahtjevi bit će financirani u 2013. godini, navode u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Jednostavno, zahtjeva je puno više nego novca.

Na samozapošljavanje se najviše odlučuju osobe od 30 do 34 godine. Koju god djelatnost u toj dobi odabrali ne mogu pogriješiti jer će imati dovoljno vremena da je razviju i postave na stabilnu osnovu. Za sada na samozapošljavanje se najviše odlučuju u djelatnostima građevinarstva, usluga, u prerađivačkoj djelatnosti te stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima.