login

Registracija u bazi PADOR

Potencijalni prijavitelji projekata za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU trebaju biti registrirani u bazi podataka PADOR (eng. Potential Applicant Dated Online Registration). Registracija u PADOR-u je važna jer se baza koristi za provjeru...