Potencijalni prijavitelji projekata za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU trebaju biti registrirani u bazi podataka PADOR (eng. Potential Applicant Dated Online Registration).

Registracija u PADOR-u je važna jer se baza koristi za provjeru podobnosti organizacija koje se prijavljuju na natječaj. Za iznose veće od 25.000 eura obično se i navodi kao uvjet za prijavu. Međutim, i onda kada se izričito ne zahtijeva, registracija u PADOR-u ima značajnu ulogu u pozitivnoj percepciji predlagatelja nekog projekta i njegovih partnera. Drugim riječima, s registracijom u PADOR-u imate veće izglede dobiti sredstva.

Upisom u PADOR potencijalni prijavitelji projekata za sufinanciranje iz fondova EU dobivaju svoj identifikacijski broj (EuropeAidID) koji služi za identifikaciju prijavitelja i pojednostavljuje postupak prijave na EU natječaje. Kada se jednom upišete u PADOR više nećete morati popunjavati dio obrazaca u narativnom dijelu projekta nego ćete samo upisati identifikacijski broj.

PADOR omogućava i traženje partnera za EU projekte. Osim predlagatelja projekata, u bazu se mogu prijaviti i partneri na projektima. Procedura je vrlo slična, a pomoći će vam Vodič za partnere.

Preko tražilice PADOR-u može se pronaći stotinjak udruga iz Hrvatske, gradovi, općine i županije. Uspoređujući te statističke podatke sa susjednim državama predstavnici nevladinih udruga došli su do zanimljivog zaključka – i BiH i Srbija imaju u bazi dvostruko više prijavljenih.

Važno je i da prijava u PADOR bude prije isteka roka za predaju dokumentacije na natječaj. Kako je za početnike to zahtjevan korak, kratke upute u PDF-u trebale bi ga olakšati. Neka vas ne obeshrabri što popunjavanje u traje oko dva sata. Za to vrijeme nužna vam je stabilna internetska veza te pri ruci svi potrebni dokumenti.

Koji se podaci traže za PADOR?

Za online prijavu u PADOR trebat ćete pripremiti određene dokumente i podatke. Evo na što ćete odgovarati:

  • Vrsta i datum osnivanja vaše organizacije
  • Ciljna skupina
  • Djelatnost (sektor) organizacije i geografski aspekt
  • Iskustvo u navedenim područjima (broj, trajanje, veličina projekata i dr.)
  • Financijski izvještaji (za posljednje tri godine)
  • Financijski izvori
  • Revizijski izvještaj
  • Zaposlenici, uprava
  • Strategija i metodologija

Također upisujete e-mail osobe koja će biti odgovorna za ažuriranje podataka.

Ako želite podrobnije informacije o tome što se traži prilikom upisa možete proučiti PADOR off-line obrazac na stranici Europske komisije.

Više na http://ec.europa.eu/europeaid/