Europrojekti.eu

Seeds of Hope

12. HRFF: Ljudska prava u 28 filmova

“Svatko ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na pravične i zadovoljavajuće uvjete rada i na zaštitu od nezaposlenosti.  Svatko, bez ikakve razlike ima pravo na jednaku plaću za jednaki rad. Svatko tko...

Strasbourg (foto: J. Kovačević)

Radionice za prijavitelje na natječaj ESF

U pet hrvatskih gradova u prosincu i siječnju će se održavati informativne radionice za potencijalne prijavitelje na natječaj  “Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada skupinama u nepovoljnom položaju”. Bespovratnim sredstvima poduprijet će se projekti koji...

EU fondovi

Lakše do novca za nove projekte?

Europska komisija predstavila je plan s kojim namjerava potaknuti razvoj privatnih ulaganja u Europskoj uniji, a dio toga plana odnosi se i na Hrvatsku. Vrlo jasno naznačena su očekivanja kako milijarde eura koje ćemo...

BIH-film

Džabe na 7. Dane bosanskohercegovačkog filma

Počeli su 7. Dani bosanskohercegovačkog filma u zagrebačkom kinu Europa. Organizator – Vijeća bošnjačke nacionalne manjine ističe da je “ulaz džabe”, a svake večeri ponudit će jedno ili dva recentna ostvarenja. Ali, i bez toga...