Europrojekti.eu

more (foto: J. Kovačević)

Novac za socijalne usluge i lokalni razvoj

Organizacije civilnoga društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga mogu se prijaviti na natječaj za bespovratna sredstva. Novac se dodjeljuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.:„Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva...

Bakar (foto: J. Kovačević)

Bespovratna sredstva za promociju vinara u inozemstvu

Vinari i vinogradari koji žele promociju na tržištima trećih zemalja do kraja srpnja se mogu prijaviti na natječaj Vinske omotnice. Riječ je o bespovratnim sredstvima EU za povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz...

Europski parlament (foto: J. Kovačević)

Više novca za zapošljavanje mladih

Europski parlament izglasao je rezolucija kojom se države članice pozivaju da se energičnije uhvate u koštac s nezaposlenošću mladih. Zatraženo je da se mladi ne iskorištavaju kao jeftina radna snaga nego da im se...

more (foto: J. Kovačević)

Eurostars natječaj za istraživačko razvojne projekte MSP-a

Mali i srednji poduzetnici koji se bave razvojno-istraživačkim aktivnostima bez obzira na područje djelovanja  mogu se prijaviti za bespovratna sredstva iz Eurostarsa. Projekti se financiraju iz hrvatskog proračuna, a za  provedbu natječaja je zadužen HAMAG-BICRO....